Thursday, October 25, 2012

Taidenäyttelyn arvostelu • Art exhibition review

"Mo­nis­sa vi­deo­teok­sis­sa on osan­sa jol­lain, ken­ties poh­joi­sek­si hul­luu­dek­si mää­ri­tel­tä­väl­lä huu­mo­ril­la. Ja­ri Mik­ko­lan ja Juk­ka Tar­kiai­sen De­sert Pla­net -mu­siik­ki­vi­deot ovat ab­sur­diu­des­saan uni­ver­saa­le­ja, mut­ta ai­he­pii­ri hyö­dyn­tää iro­ni­ses­ti poh­joi­seen elä­män­muo­toon liit­ty­viä kli­sei­tä. Sa­maan mai­nioon sar­jaan kuu­luu Ka­ri Tyk­ky­läi­sen pe­rus­suo­ma­lais­ta post­mo­der­nis­mia ana­ly­soi­va vi­deo."
(HS digilehti, Lumipalloefekti-näyttelyn arvostelu 21.10.2012)

Short translation: "...in their absurdity the Desert Planet music videos are universal, but their subject matters use ironically the clichés of northern lifestyle."

Tuesday, October 9, 2012

Desert Planet goes Art Museum

All Desert Planet´s music videos are part of the art exhibition "The Snowball Effect - The North Finland Biennial" in Oulu City Art Museum (FIN). The exhibition is open Sept.22.2012- Jan.20.2013.

Exhibition website

Kaikki Desert Planetin musiikkivideot ovat mukana "Lumipalloefekti- Pohjois-Suomen biennaali" -näyttelyssä Oulun taidemuseossa. Näyttely on esillä 22.9.2012-20.1.2013

Näyttelyn www-sivut