Thursday, October 25, 2012

Taidenäyttelyn arvostelu • Art exhibition review

"Mo­nis­sa vi­deo­teok­sis­sa on osan­sa jol­lain, ken­ties poh­joi­sek­si hul­luu­dek­si mää­ri­tel­tä­väl­lä huu­mo­ril­la. Ja­ri Mik­ko­lan ja Juk­ka Tar­kiai­sen De­sert Pla­net -mu­siik­ki­vi­deot ovat ab­sur­diu­des­saan uni­ver­saa­le­ja, mut­ta ai­he­pii­ri hyö­dyn­tää iro­ni­ses­ti poh­joi­seen elä­män­muo­toon liit­ty­viä kli­sei­tä. Sa­maan mai­nioon sar­jaan kuu­luu Ka­ri Tyk­ky­läi­sen pe­rus­suo­ma­lais­ta post­mo­der­nis­mia ana­ly­soi­va vi­deo."
(HS digilehti, Lumipalloefekti-näyttelyn arvostelu 21.10.2012)

Short translation: "...in their absurdity the Desert Planet music videos are universal, but their subject matters use ironically the clichés of northern lifestyle."

No comments: